00 31 (0)84 867 5112

Algemene voorwaarden

1. Definities  In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis toegepast, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of de context het tegendeel bewijst: 1.1 Toegangskosten: prijs van tickets. 1.2 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Eindgebruiker en MUST SEE Rotterdam. 1.3 Evenement: een publiek of privaat evenement, zoals een uitvoering van artistieke, muzikale, culturele, […]

Lees verder

×