Privacyverklaring
MUST SEE (hierna of ‘MUST SEE’ of ‘we/wij’ genoemd) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens als Gegevensverwerker uitermate belangrijk. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de bepalingen van de wetten inzake gegevensbescherming. Deze Privacyverklaring legt uit hoe, in hoeverre en voor welke doeleinden wij de persoonsgegevens verwerken van klanten die de MUST SEE-website en -app gebruiken.
Versienummer: 1.0
Datum: 04/06/2018

 1. ONDERWERP VAN GEGEVENSBESCHERMING

Het onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Gegevens zijn persoonsgegevens als ze betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder valt onder meer informatie zoals namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers.

 1. VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS OP VERZOEK

Gebruik van onze website en onze app is doorgaans mogelijk zonder dat persoonsgegevens verstrekt moeten worden. U bent niet verplicht om deze website te bezoeken en evenmin om persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen persoonsgegevens verschaft, kan het zijn dat u niet alle afzonderlijke functionaliteiten van deze website kunt gebruiken. Voor het overige heeft het voor u geen consequenties. De verzameling van persoonsgegevens van de gebruikers van onze site gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid van de verstrekker, behalve in hierna genoemde gevallen. Wij wijzen erop dat bij de doorgifte van gegevens via het internet (zoals communicatie per e-mail) beveiligingshiaten bestaan. Het is onmogelijk om volledige bescherming van gegevens te bieden tegen de eventuele toegang door derden.
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens, die u ons heeft verstrekt tijdens het boeken of aanmaken van een account voor onze ledenafdeling, en wel voor zover noodzakelijk en naargelang het geval voor de volgende doeleinden:

 1. Registratie en uitvoering van het contract

» Gegevens die u verstrekt wanneer u een account aanmaakt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, huisadres en gegevens die worden verstrekt naargelang de gebruikte dienst
» Wij verzamelen, verwerken, en gebruiken transactiegegevens betreffende uw activiteiten op de websites (zoals aankopen, inhoud die u genereert of die is gerelateerd aan uw account)
» Factuurgegevens en andere informatie die u verschaft in verband met de aankoop
» Gegevens verzameld in verband met beoordelingen, chats en correspondentie op de website of via e-mail, fax en reguliere post
» Andere persoonsgegevens die we van u kunnen vragen voor speciale doeleinden
» Als u ons vrijwillig aanvullende persoonsgegevens verstrekt tijdens uw aanmelding, worden die gegevens ook gebruikt voor de implementatie van de gebruiksrelatie.

 1. Contact leggen

Als u ons persoonsgegevens verstrekt terwijl u contact met ons zoekt, gebruiken wij die gegevens naargelang noodzakelijk is voor de navolgende communicatie.

 1. Marketing

Op basis van de toestemmingsverklaring die u ons heeft verstrekt, kan MUST SEE uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u e-mails te sturen met algemene informatie of die promotioneel van aard zijn (nieuwsbrief).
U kunt dergelijke toestemmingsverklaringen op elk gewenst moment en met toekomstige werking intrekken. Als u deze e-mails niet langer van ons wenst te ontvangen (‘opt out’), volg dan de instructies die zijn opgenomen in een desbetreffende e-mail die u van ons heeft ontvangen; daarmee kunt u zich afmelden voor ontvangst van dergelijke e-mailberichten van ons bedrijf. U kunt eveneens bezwaar maken tegen dergelijk gebruik, voor zover wij uw persoonsgegevens gebruiken binnen het wettelijk toegestane kader, bijvoorbeeld voor direct marketing. In beide gevallen volstaat een e-mail gericht aan het volgende adres: helpenjegraag@mustsee.today

 1. Informatie die u verschaft aan betalingsverwerkers

Alle betalingen worden verwerkt door een betalingsverwerker die voldoet aan de PCI DSS-norm (PCI DSS staat voor payment card industry data security standard en is de gegevensbeveiligingsstandaard voor de betaalkaartensector) en die door ons is ingeschakeld. Wij beschikken niet over de door deze externe dienstverleners verzamelde informatie ten behoeve van de verwerking van uw betaling, tenzij u ons deze informatie heeft verschaft in verband met uw gebruik van de websites of onze producten en diensten.

 1. Geaggregeerde informatie

Wij kunnen uw gegevens delen met aan ons gelieerde of niet-gelieerde derden op een anonieme, geaggregeerde basis. Hoewel die informatie u niet persoonlijk identificeert, kunnen genoemde derden de geaggregeerde informatie in sommige gevallen combineren met andere informatie die ze over u bezitten of van andere externe partijen ontvangen, zodanig dat ze u zullen kunnen identificeren.

III. GEGEVENSVERWERKING OM GEBRUIK VAN DE WEBSITE MOGELIJK TE MAKEN

Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de nodige gegevens om u in staat te stellen de website te gebruiken (gebruiksgegevens). Daarbij gaat het onder meer om uw IP-adres en gegevens over het begin, einde en onderwerp van uw gebruik van de website, evenals identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw logingegevens als u inlogt in een beveiligd gebied). Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te verstrekken en te vormen overeenkomstig de voorkeuren van de gebruiker. Deze gegevens worden vernietigd zodra ze niet langer benodigd zijn en als ze niet aan een bewaarverplichting zijn onderworpen. Voor informatie over de verwerking van pseudonieme gebruikersprofielen, zie onderdeel VII.

 1. GEGEVENSVERWERKING VOOR MOBIELE TOEPASSINGEN EN APPARATEN

Als u gegevens downloadt, onze mobiele toepassingen gebruikt of een van onze voor mobiele apparaten geoptimaliseerde websites bezoekt, kunnen we informatie over u en uw mobiele apparaat verzamelen zoals eerder in deze verklaring aangegeven. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om gegevens over uw locatie, als u die vrijgeeft voor onze mobiele toepassing. Wij gebruiken de informatie om u locatiegerelateerde diensten aan te bieden, zoals zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud, als dat door u en uw apparaat is goedgekeurd. De meeste mobiele apparaten bieden vanuit het instellingenmenu de optie om locatiediensten te beheersen of uit te schakelen. Voor vragen over het uitschakelen van locatiediensten op uw apparaat kunt u het best contact opnemen met uw mobiele dienstverlener of de fabrikant van uw apparaat.
Voor het verzamelen van andere persoonsgegevens die worden doorgegeven als gevolg van uw gebruik van onze mobiele toepassingen of uw toegang tot onze website via een mobiel apparaat, vragen wij altijd van tevoren uw expliciete toestemming.

 1. GEGEVENS VERZAMELD UIT ANDERE BRONNEN

In de mate toegestaan door de wet kunnen wij van derden aanvullende gegevens over u verkrijgen ter aanvulling van onze accountinformatie. Hierbij gaat het onder meer om demografische en navigatiegegevens, kredietcontrolegegevens en andere informatie van kredietinstellingen, in de mate toegestaan door de wet.

 1. COOKIES

Als u onze website bezoekt, kan er informatie op uw computer worden geplaatst in de vorm van een cookie.
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke cookies we gebruiken, waarom we ze gebruiken en hoe we omgaan met de verzamelde gegevens. Ook gaan we hier in op hoe cookies onze website en app in staat stellen om goed te functioneren en waarom het uitschakelen van cookies kan leiden tot verminderde functionaliteit van de website. Als u onze website bezoekt zonder uw instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met het ontvangen van cookies en andere instrumenten voor het verzamelen van gegevens. Als u het gebruik van deze cookies niet accepteert, kunt u uw cookie-instellingen op elk gewenst moment aanpassen. Alle bedrijven en netwerken waar wij mee werken, hebben hun eigen privacybeleid en bieden mechanismen waarmee gebruikers zich kunnen afmelden (‘opt out’) voor tracking en behavioral targeting, hetzij via de advertentie zelf, dan wel via de ‘opt out’-mechanismen vermeld in het onderdeel ‘cookies beheersen of verwijderen’.

 1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes met informatie die op uw computer of mobiele apparaat worden gedownload als u een bepaalde website bezoekt. Cookies worden vervolgens bij ieder volgend bezoek teruggestuurd naar de webpagina waarvan ze afkomstig zijn, of naar een andere webpagina die de cookie herkent. Cookies worden gebruikt om onze website goed of efficiënter te laten werken, en om informatie te verschaffen aan de eigenaren van de website.
Cookies hebben veel verschillende functies; zo zorgen ze bijvoorbeeld dat u efficiënt tussen pagina’s kunt navigeren, onthouden ze uw voorkeuren en zorgen ze voor een betere gebruikerservaring in het algemeen. Cookies kunnen ons vertellen of u onze website al eerder bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent. Ze helpen ook om te zorgen dat de advertenties die u online te zien krijgt, relevant voor u zijn en aansluiten bij uw interesses.
Cookies kunnen worden onverdeeld in twee brede categorieën:
» directe cookies (‘first-party cookies’): deze worden direct door ons op uw computer of mobiele apparaat geplaatst;
» indirecte cookies (‘third-party cookies’): deze worden namens ons door externe partijen geplaatst. Wij kunt indirecte cookies gebruiken voor de volgende doeleinden: functionaliteit, prestatie/analyses, reclame/tracking en sociale media.
De periode gedurende welke cookies op uw computer of mobiele apparaat blijven staan kan per cookie verschillen. Zogenaamde sessiecookies worden slechts tijdelijk opgeslagen, namelijk alleen tijdens een surfsessie, en verlopen wanneer u uw browser sluit. Daartegenover staan de permanente (‘persistent’) cookies, die gedurende langere tijd op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen en niet worden verwijderd als u uw browser afsluit. Deze cookies kunnen door onze website worden gebruikt om uw computer of mobiele apparaat te herkennen als u uw browser opent en over het web surft.

 1. Waarom gebruiken we cookies?

Wij gebruiken cookies om verschillende redenen, onder meer om:
» het functioneren van en uw toegang tot onze website mogelijk en makkelijker te maken en te stroomlijnen;
» verkeersstromen en surfgedrag in verband met onze website te volgen;
» continu het aantal bezoekers aan onze website en de soorten door onze bezoekers gebruikte internetbrowsers (zoals Firefox, Chrome en Internet Explorer) en besturingssystemen (zoals Windows en Mac OS) te monitoren;
» de prestatie van onze website te monitoren en continu te verbeteren;
» uw online-ervaring te personaliseren en verbeteren.

 1. Welke soorten cookies gebruiken we?

De door ons en onze partners in het kader van onze website gebruikte cookies kunnen elk afzonderlijk worden ondergebracht in een van vijf categorieën, namelijk essentiële cookies, functionele cookies, prestatie- en analytische cookies, advertentie- en trackingcookies en sociale-mediacookies. In onderstaande tabel volgt wat meer informatie over elke categorie en het doel waarvoor de cookies door ons en/of derden worden gebruikt.

| Waar het voor dient | Deze cookies zijn essentieel om u toegang te geven tot onze website en alle via de website beschikbare diensten, evenals om te zorgen dat u bepaalde functies daarvan kunt gebruiken, zoals toegang tot beveiligde pagina’s. Zonder deze cookies kunt u geen gebruik maken van bepaalde diensten, zoals transactiepagina’s en beveiligde loginaccounts. |
|Functionele cookies| Functionele cookies slaan informatie op over uw keuzes en stellen ons in staat onze website aan te passen aan uw behoeften. Deze cookies zorgen dat als u onze website blijft gebruiken of er terugkomt, wij u diensten kunnen aanbieden op de door u gevraagde manier. Deze cookies stellen ons onder meer in staat om:
» uw locatievoorkeur te bewaren als u die op uw homepagina (naargelang van toepassing) heeft ingesteld, om een lokaal weerbericht te ontvangen;
» door u ingevoerde instellingen te onthouden, zoals indeling, tekstgrootte, voorkeuren en kleuren;
» te laten zien wanneer u bent ingelogd; en
» bereikbaarheidsopties te bewaren.
| Prestatiecookies en analytische cookies | Wij gebruiken prestatie-/analytische cookies om te analyseren hoe onze website wordt geopend, gebruikt of presteert om te zorgen voor een betere gebruikerservaring en om de website te onderhouden, exploiteren en voortdurend te verbeteren. Deze cookies stellen ons onder meer in staat om:
» de bezoekers aan onze website beter te begrijpen zodat wij de presentatie van onze inhoud waar nodig kunnen verbeteren;
» verschillende ontwerpideeën voor bepaalde pagina’s (zoals onze homepagina) te testen;
» informatie te verzamelen over de bezoekers aan onze website, zoals waar ze zich bevinden en welke browsers ze gebruiken;
» het aantal unieke gebruikers van onze website te bepalen;
» onze website te verbeteren door eventuele fouten die zich voordoen te meten; en
» onderzoek en diagnoses uit te voeren om productaanbiedingen te verbeteren.
Wij gebruiken Google Analytics en veel andere webanalyse-instrumenten om te doorgronden hoe gebruikers omgaan met onze website. Net als veel andere diensten gebruiken deze webanalysediensten directe cookies om gebruikersinteracties te volgen, in ons geval bijvoorbeeld om informatie te verzamelen over hoe gebruikers onze website gebruiken. Die informatie wordt gebruikt om rapporten samen te stellen en diensten te creëren waar wij vervolgens onze website en de daarmee samenhangende diensten weer kunnen verbeteren. De rapporten maken websitetrends inzichtelijk zonder individuele bezoekers te identificeren. Sommige diensten bieden u de optie om u rechtstreeks af te melden (‘opt out’) voor tracking in verband met hun diensten. Met andere woorden, hoewel dat niet geldt voor het gebruik van cookies op onze website, kunt u Google Analytics uitschakelen (opt out) zonder dat dit gevolgen heeft voor hoe u onze website bezoekt. Meer informatie over hoe u tracking door Google Analytics op alle door u gebruikte websites kunt uitschakelen, vindt u hier. |
| Advertentie- en trackingcookies | Wij kunnen externe bedrijven, met inbegrip van advertentiebedrijven (zoals Google) toelaten om cookies op onze website te plaatsen. Dergelijke cookies stellen die bedrijven in staat om uw activiteit op verschillende websites waar ze advertenties plaatsen, te volgen en vast te leggen, zodat ze u tijdens het surfen advertenties kunnen laten zien die ze relevant voor u achten. Deze cookies slaan informatie op over de inhoud van uw browsingactiviteiten, samen met een identificator gekoppeld aan uw apparaat of IP-adres.
Deze cookies stellen ons en externe partijen eveneens in staat om vast te stellen of u een bepaalde of bepaald type advertentie heeft gezien en hoe lang geleden dat is. Die informatie wordt weer gebruikt voor frequentieafbakening, om ons in staat te stellen de advertenties die u te zien krijgt aan u aan te passen en om de effectiviteit van advertenties te meten. |
| Indirecte (third-party) cookies | Op sommige pagina’s op onze website kunnen externe partijen die toepassingen verstrekken via onze website, hun eigen cookies plaatsen om het succes van die toepassingen te volgen of toepassingen aan uw behoeften aan te passen. Door de manier waarop cookies werken, hebben wij geen toegang tot dergelijke cookies; evenmin hebben de externe partijen toegang tot de gegevens opgeslagen in door ons gebruikte cookies. Sommige pagina’s van onze website kunnen geïntegreerde (‘embedded’) inhoud bevatten; dergelijke externe websites kunnen hun eigen cookies plaatsen. |

 1. Cookies beheersen en verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om cookies te accepteren of te zorgen dat ze niet langer op uw apparaat worden opgeslagen door de instellingen in uw webbrowser aan uw eigen voorkeuren aan te passen.
Wij wijzen erop dat het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u niet langer alle interactieve functies van de website en/of online cursussen en content kunt gebruiken.
De meeste browsers bevatten instructies over hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen. Dergelijke instellingen bevinden zich doorgaans in het menu ‘opties’ of ‘voorkeuren’ van uw browser.
Om uitsluitend advertentiecookies van derden te beperken, kunt u de volgende links gebruiken:
• Your Online Choices
• Network Advertising Initiative
• Digital Advertising Alliance
Wij wijzen erop dat niet alle bedrijven die op deze websites vermeld zijn, cookies plaatsen via onze website.

 1. Cookies die in het verleden zijn geplaatst

Als u een of meer cookies heeft uitgeschakeld, kunnen wij nog steeds informatie gebruiken die in cookies werd opgeslagen voordat u uw voorkeuren aanpaste en de cookies uitschakelde; wij zullen het/de uitschakelde cookie(s) echter niet langer gebruiken om informatie te verzamelen.

VII. PSEUDONIEME GEBRUIKERSPROFIELEN VOOR RECLAME EN MARKTONDERZOEK (WEBTRACKING EN ANALYSE)

MUST SEE gebruikt webtrackingsystemen in het kader van reclame en marktonderzoek en om uw gebruik van onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Ze stellen ons in staat om onze website verder te ontwikkelen en inhoud aan te passen naargelang uw behoeften. MUST SEE en externe bedrijven kunnen de informatie die op de sites via cookies, webbakens en andere gelijksoortige technologie is verzameld, gebruiken voor het beheer van onlinereclameprogramma’s. De genoemde informatie stelt ons, onze externe reclamediensten en andere externe bedrijven in staat om de activiteiten van gebruikers op het internet in de tijd en op verschillende websites en platforms te volgen om aan marketinginspanningen gerelateerde statistieken te meten, en elektronische reclame te leveren die relevanter kan zijn voor individuele consumenten en voor een betere ervaring kan zorgen. Ga voor informatie over hoe tracking werkt voor online doeleinden en wat er gebeurt als u de ‘do not track’ (niet tracken) optie inschakelt, naar http://www.aboutads.info/choices. Daarnaast bieden enkele externe bedrijven een mechanisme waarmee u zich kunt afmelden (‘opt out’) voor hun technologie. Bezoek voor meer informatie over de opt-outprocedure de website van het Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

VIII. DE WETTELIJKE BASIS VOOR GEGEVENSVERWERKING

Als u zich binnen de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, heeft het door ons verwerken van uw persoonsgegevens de volgende wettelijke grondslag:
(i.) Als we uw toestemming nodig hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens, vindt die verwerking haar grondslag in artikel 6, lid 1 onder (a) van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU) 2016/679 (‘AVG’). Dit artikel beschrijft wanneer verwerking rechtmatig is.
(ii.) Als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en MUST SEE of voor het nemen van precontractuele stappen op uw verzoek, vindt deze haar grondslag in artikel 6, lid 1 onder (b) van de AVG. Zonder verwerking van deze gegevens kan MUST SEE het contract met u niet uitvoeren.
(iii.) Waar verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen, zullen we uw gegevens verwerken op basis van artikel 6, lid 1 onder (c) van de AVG, bijvoorbeeld in het kader van de naleving van arbeidswetgeving.
(iv.) Tot slot, waar verwerking noodzakelijk is in het kader van een gerechtvaardigd belang van MUST SEE, vindt deze plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1 onder (f) van de AVG, bijvoorbeeld in verband met het achterhalen van fraude.

 1. SOCIALE NETWERKEN

Onze website bevat links naar sociale netwerken (Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn). Deze sociale netwerken worden uitsluitend door externe partijen geëxploiteerd. Als u op de links klikt, kan informatie worden doorgegeven aan deze derden. Wij gebruiken de zogenaamde 2-klik-oplossing (2-click solution). Kort gezegd houdt dit in dat geen persoonsgegevens worden doorgegeven als u onze website bezoekt.

 1. DOORGIFTE AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dat rechtens is toegestaan of als u er van tevoren toestemming voor heeft gegeven. Meer in het bijzonder zullen wij uw gegevens niet aan derden verkopen of op een andere manier op de markt brengen. Wij zullen uw gegevens uitsluitend aan overheidsinstanties doorgeven als dat is vereist uit hoofde van een wettelijke verplichting of ten gevolge van een officieel bevel of besluit van een rechter. Wij hebben gezorgd dat onze werknemers en partners zijn gebonden aan geheimhouding en aan naleving van de voorschriften betreffende gegevensbescherming.

 1. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

Behalve zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring of als u daar expliciet mee heeft ingestemd, zullen wij van u verzamelde persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij we die informatie moeten delen om aan uw verzoek te kunnen voldoen of in verband met legitieme bedrijfsdoeleinden. MUST SEE deelt persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden:
Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met leveranciers of derden die goederen of diensten leveren of verstrekken of anderszins handelen namens of in opdracht van MUST SEE. Daarbij kan het gaan om, bijvoorbeeld, onze externe (IT-)dienstverleners, leveranciers en partners. Deze externe dienstverleners hebben uitsluitend toegang tot de gegevens die ze nodig hebben ter uitvoering van deze beperkte taken namens ons.

XII. DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN LANDEN BUITEN DE EU

Voor zover noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van het contract (bijvoorbeeld om boekingen te verwerken voor activiteiten in landen buiten de EU), zullen wij uw persoonsgegevens buiten de EU brengen. Hetzelfde geldt als dergelijke overbrenging noodzakelijk is voor onze eigen doeleinden. In dat kader zorgen we dat de ontvanger van de gegevens een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt en dat de doorgifte niet conflicteert met andere belangen die bescherming verdienen. MUST SEE beroept zich op de afwijkingen vermeld in Artikel 49 AVG in geval van afwezigheid van een adequaatheidsbesluit of van passende waarborgen uit hoofde van de AVG (zoals bindende bedrijfsvoorschriften betreffende overbrenging buiten de EER). In het bijzonder worden door ons verzamelde persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven aan landen buiten de EU: met uw expliciete toestemming; om een contract met u uit te kunnen voeren; op een manier die geen afbreuk doet aan uw rechten en vrijheden. Als dergelijke gegevens niet worden verwerkt kan MUST SEE het contract met u niet uitvoeren of zult u geen gebruik kunnen maken van sommige of alle met uw transactie samenhangende voordelen en functies. Wij trachten passende waarborgen toe te passen om de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen en om die gegevens uitsluitend conform uw relatie met MUST SEE en de in deze Privacyverklaring vermelde praktijken te gebruiken. Als u wat dit betreft nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

XIII. VERWIJDERING VAN GEGEVENS

Wij bewaren gegevens voor de duur van uw zakelijke relatie met ons en overigens zolang als nodig is uit hoofde van de geldende wetgeving. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u een ledenaccount bij ons heeft of onze diensten nodig heeft, zodat we die diensten kunnen leveren.
Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt en uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, worden alle van u ontvangen en opgeslagen persoonsgegevens vernietigd als wij deze niet langer nodig hebben. Dit geldt niet als wij verplicht zijn de persoonsgegevens te bewaren uit hoofde van wet- of regelgeving. In dat geval bewaren wij de persoonsgegevens uitsluitend zolang nodig. Voor meer informatie over waar en gedurende welke periode uw persoonsgegevens worden opgeslagen en over uw rechten ten aanzien van verwijdering en overdraagbaarheid kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via helpenjegraag@mustsee.today

XIV. GEGEVENSBEVEILIGING

MUST SEE heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang. Onze werknemers en alle personen die zijn betrokken bij gegevensverwerking zijn verplicht zich te houden aan de wetten betreffende gegevensbescherming en persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Onze werknemers hebben daartoe de nodige training ondergaan. Zowel interne als externe audits verzekeren dat MUST SEE voldoet aan alle procedures betreffende gegevensbescherming.
Ter bescherming van de persoonsgegevens van onze gebruikers maken wij gebruik van het zogenaamde Secure Socket Layer (SSL)-protocol, een beveiligde procedure voor de online doorgifte van gegevens. U ziet dit aan de ‘s’ die wordt toegevoegd aan de adrescomponent http://, die daarmee dus https:// wordt, of aan het pictogram in de vorm een groen, gesloten hangslotje in de adresbalk. Door op het pictogram te klikken verschijnt er informatie over het gebruikte SSL-certificaat. Of het pictogram al dan niet wordt weergegeven hangt af van de door u gebruikte browserversie. SSL-versleuteling garandeert dat uw gegevens in versleutelde en complete vorm worden doorgegeven.

 1. RECHTEN VAN BETROKKENEN IN DE EUROPESE UNIE

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en privacywetten van andere landen verschaffen betrokkenen bepaalde rechten. Als u wilt bevestigen dat MUST SEE uw persoonsgegevens verwerkt, of toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens die MUST SEE eventueel van u bezit, of als u gerelateerde vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via helpenjegraag@mustsee.today
U mag ons ook om informatie verzoeken over: het doel van de verwerking; de betreffende categorieën persoonsgegevens; wie buiten MUST SEE eveneens de gegevens van ons kan hebben ontvangen; waar die informatie vandaan kwam (als u deze niet rechtstreeks aan MUST SEE verstrekte); waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen en gedurende welke periode ze zullen worden bewaard. U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u bezitten te corrigeren (rectificeren) als deze onjuist blijken te zijn. Enkele uitzonderingen daargelaten mag u ons verzoeken de gegevens te verwijderen of de verwerking ervan te staken. U mag ons ook verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of bij te werken, of de doorgifte in anoniem formaat uit te voeren, of gegevens te blokkeren die in strijd met de wet worden bewaard; daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op gerechtvaardigde gronden. U kunt uw toestemming voor de (verdere) verwerking van persoonsgegevens door ons op elk moment intrekken. U mag MUST SEE ook verzoeken om gebruik van uw persoonsgegeven voor direct-marketingdoeleinden te staken. In veel landen (met inbegrip van EER-landen) heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de passende instantie voor gegevensbescherming als u bezorgd bent over hoe MUST SEE uw persoonsgegevens verwerkt. Indien dat technisch mogelijk is, zullen wij u – op verzoek – uw persoonsgegevens ter beschikking stellen of deze direct doorgeven aan een andere verwerker. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd en standaard formaat te ontvangen.
Naast de informatie vastgelegd in deze Privacyverklaring kunt u op verzoek aanvullende en contextuele informatie betreffende bepaalde diensten of de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens toegestuurd krijgen.

XVI. GEEN GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde individuele besluitvorming.

XVII. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

U vindt onze contactgegevens als verantwoordelijk lichaam in het colofon.
Als u uw rechten vermeld in onderdeel XIV wilt uitoefenen, of als u vragen heeft over ons privacybeleid of deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:
MUST SEE

Prins Hendrikkade 32A-3

3071 KB Rotterdam

Nederland

Telefoon: 00 31 (0) 84 867 5112
of per e-mail helpenjegraag@mustsee.today
U kunt contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via hetzelfde e-mail adres.

XVIII. WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

Van tijd tot tijd zal deze Privacyverklaring door ons moeten worden bijgewerkt of aangepast om wijzigingen in onze bedrijfspraktijken, manier van gegevensverzameling of organisatie weer te geven. Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen, zonder andere kennisgeving aan u dan de plaatsing van de gewijzigde verklaring op onze website of, indien u ons uw e-mailadres heeft verstrekt, toezending van een e-mailbericht met kennisgeving van de wijziging. In dat kader raden wij u ten zeerste aan om onze website dikwijls te checken; de datum van de laatste wijziging zal bovenaan worden weergegeven. In geen geval zullen wij uw rechten ingevolge deze Privacyverklaring zonder uw expliciete en geïnformeerde toestemming beperken. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient u voordat de gewijzigde Privacyverklaring in werking treedt het gebruik van de website te staken en niet langer persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u uw gebruik van de website voortzet of persoonsgegevens blijft verstrekken na inwerkingtreding van de gewijzigde Privacyverklaring, bent u gehouden aan die nieuwe Privacyverklaring.